###HEADER_MOBILE###

Condiţii de participare

Participarea la concursul cu premii al companiei Westfleisch SCE mbH şi al companiilor sale afiliate, denumite in continuare WF, este gratuită şi este supusă exclusiv condiţiilor de participare menţionate în continuare.

 

 

Eligibilitatea pentru participare

Sunt eligibili pentru participare toţi angajaţii majori (denumiţi în cele ce urmează „angajaţi”, pentru a îmbunăţi lizibilitatea textului) cu un salariu anual brut de până la 60.000 de euro, care au un contract de muncă nereziliat cu WF în momentul tragerii finale la sorţi din data de 10.12.2021.  

Pentru a participa la concursul cu premii, participanţii trebuie să dovedească Departamentului de Resurse Umane de la sediul respectiv existenţa unei vaccinări complete (vindecare + vaccinare de rapel, vaccinare de 2 ori cu AstraZeneca, vaccinare de 2 ori cu Biontech sau 1 dată cu Johnson&Johnson, vaccinare încrucişată [vaccin vector + vaccin mRNA), într-o formă adecvată (prezentarea certificatului de vaccinare, paşaportului verde sau a unui document similar).

 

Angajaţii care au fost vaccinaţi la centrul de vaccinare al companiei participă automat la tragerea la sorţi.

Participarea este posibilă numai în intervalul de timp rezervat participării. Actele doveditoare primite după data de încheiere a participării nu vor fi luate în considerare pentru tragerea la sorţi.

Toţi angajaţii care au fost sau sunt implicaţi în conceperea sau punerea în aplicare a concursului cu premii sunt excluşi de la participare. În plus, WF îşi rezervă dreptul, la propria sa discreţie, de a exclude anumiţi angajaţi de la participare din motive legitime, cum ar fi

  • (a) cazul oricărei manipulări în legătură cu accesul la concursul cu premii sau la desfăşurarea acestuia,
  • (b) cazul încălcării acestor condiţii de participare,
  • (c) cazul unei acţiuni neloiale sau
  • (d) cazul unor informaţii false sau înşelătoare privind participarea la concursul cu premii.


Participarea la concursul cu premii este gratuită.

 

 

Interval de timp

Participarea la concursul cu premii este posibilă până la ora 23:59, pe data de 15.11.2021. În acest interval de timp, angajaţilor li se va oferi posibilitatea de a participa la concursul cu premii prezentând dovada unei vaccinări integrale.

 

 

Se vor acorda următoarele premii:

 

A.

1 autoturism (Seat Leon) –

va fi câştigat prin tragere la sorţi, în întregul grup Westfleisch, la o rată de vaccinare de 80% din cadrul companiei (concernului)


B.

6 vouchere pentru o bicicletă electrică de la firma Prophete, cu o valoare de 2.500 € fiecare -

vor fi câştigate local (un voucher pentru fiecare sediu), la atingerea unei rate de vaccinare de 80% la sediul respectiv

şi

6 câştiguri a câte 500€ în numerar -

vor fi câştigate local (o plată pentru fiecare sediu) la atingerea unei rate de vaccinare de 80% la sediul respectiv


Premiul A este acordat numai dacă la data limită, s-a atins rata de vaccinare de 80%, la nivelul concernului.
Independent de aceasta, premiile B sunt acordate pentru fiecare sediu în parte dacă la data limită, la sediul respectiv s-a atins cota de vaccinare prevăzută.

Definirea celor şase sedii participante este următoarea:
1.    Coesfeld
2.    Oer-Erkenschwick
3.    Lübbecke + Bakum
4.    Hamm + Gelsenkirchen
5.    Westfalenland
6.    Wetralog + sediul central + centrul pentru animale + Dissen


Desemnarea câştigătorilor va avea loc pe data de 15 decembrie 2021, în cadrul unei trageri la sorţi dintre toţi angajaţii eligibili pentru participare.

Câştigătorii tragerii la sorţi vor fi informaţi prompt cu privire la premiu, printr-un e-mail separat sau personal.

Premiul va fi acordat exclusiv câştigătorului. Nu este posibilă efectuarea unui schimb, livrarea la domiciliu sau plata în numerar a premiului.

WF va prelua eventuale costuri pentru expedierea premiilor. Costurile suplimentare asociate cu revendicarea premiului vor fi suportate de câştigător. Câştigătorul este responsabil pentru plata unei posibile impozitări a premiului.

În măsura în care câştigătorul nu răspunde în termen de 3 săptămâni la două solicitări de ridicare a premiului, premiul poate fi transferat unui alt participant.


Încetarea concursului cu premii

WF îşi rezervă în mod expres dreptul de a înceta concursul de premii fără notificare prealabilă şi fără comunicarea vreunui motiv. Acest lucru este valabil în special pentru orice motiv care ar perturba desfăşurarea programată a concursului cu premii sau ar împiedica-o.


Protecţia datelor

Pentru a participa la concursul cu premii, este necesar să se furnizeze date cu caracter personal, respectiv să se utilizeze datele existente. Participantul asigură că informaţiile personale furnizate de acesta, în special numele, prenumele şi adresa de e-mail sunt complete şi corecte.

Organizatorul atrage atenţia asupra faptului că toate datele cu caracter personal ale participantului nu vor fi transmise terţilor şi nici nu vor fi puse la dispoziţia acestora în lipsa unui consimţământ în acest sens.

În cazul câştigării unui premiu, câştigătorul va fi de acord să i se publice numele şi locul de domiciliu în mijloacele de informare utilizate de WF. Aceasta include anunţarea câştigătorului pe site-ul web al WF.

Participantul îşi poate revoca consimţământul declarat în orice moment. Revocarea trebuie trimisă în scris la datenschutzbeauftragter@westfleisch.de. După revocarea consimţământului, datele cu caracter personal ale participantului, care au fost colectate şi stocate vor fi şterse imediat.

 

 

Legea aplicabilă

Întrebările sau obiecţiile legate de concursul cu premii trebuie adresate WF. Posibilităţile de contact se găsesc în zona de Menţiuni legale a site-ului.

Acest concurs cu premii se supune exclusiv legislaţiei Republicii Federale Germania. Recurgerea la orice procedură judiciară este exclusă.

 

 

Clauza de salvgardare

În cazul în care orice prevedere a acestor condiţii de participare este sau devine nulă în totalitate sau parţial, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor condiţii de participare. În locul prevederii nevalide, se va aplica reglementarea permisă din punct de vedere juridic, care este cea mai apropiată din punct de vedere economic de sensul şi scopul exprimate în prevederea nevalidă. Acelaşi lucru se aplică în mod corespunzător şi în cazul unei lacune de reglementare existente în condiţiile de participare.

 

 

Echipa Westfleisch vă doreşte mult noroc şi succes!